top of page

Mysite Group

Public·46 members

Keka 1.2.56 ^NEW^


Keka is one of the best and fastest compression & extraction tool for Mac users, which is primarily used to break down a large file into smaller files. For instance, if there is a 15 GB ISO file that is required to be transferred to an external hard drive or sent through the mail, however, the limit is up to 5 GB. So, Keka can compress that 15 GB file into 3 parts of 5 GB each or lesser as per the preference. So, in this guide, we have covered everything you need to know about the Keka app, how to use it to compress a large file, all the queries regarding how to solve keka error code 2, how to install keka, and how to uninstall keka.
Keka 1.2.56Keka to jedno z najlepszych i najszybszych narzędzi do kompresji i ekstrakcji dla użytkowników komputerów Mac, które służy przede wszystkim do dzielenia dużego pliku na mniejsze pliki. Na przykład, jeśli istnieje plik ISO o pojemności 15 GB, który należy przenieść na zewnętrzny dysk twardy lub wysłać pocztą, limit wynosi do 5 GB. Tak więc Keka może skompresować ten plik 15 GB na 3 części po 5 GB lub mniej, zgodnie z preferencjami. Tak więc w tym przewodniku omówiliśmy wszystko, co musisz wiedzieć o aplikacji Keka, jak używać jej do kompresowania dużego pliku, wszystkie pytania dotyczące rozwiązywania kodu błędu keka 2, jak zainstalować keka i jak odinstalować keka. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page